top of page
Projektbeskrivning

Det här projektet kommer att undersöka hur användningen av energiresurser i lokala energisystem kan optimeras utan avkall på försörjningstrygghet eller leveranskvalitet.
De senaste åren har nya typer av komponenter kommit in i energisystemet som förändrat systemets förutsättningar. Detta har lett till en ökad andel lokala energisystem, fler marknadsplatser för flexibilitet och systemtjänster och ökad systemkomplexitet. Med ökad komplexitet krävs smartare styralgoritmer av energiresurser och marknadsmodeller som minimerar suboptimering av energiresurser och oavsiktliga effekter som leder till försämrad elkvalitet och oplanerade störningar.
Resultaten i detta projekt kommer leda till ökad förståelse för samband mellan marknadsmekanismer, användarbeteende och systemprestanda. Resultaten förväntas kunna bidra till utveckling av produkter med optimerad styrning av energiresurser och för utveckling av effektiva styrmedel och marknadsmodeller för ökad flexibilitet i elsystemet.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-03-01

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ökad flexibilitet med optimerad styrning av energiresurser i lokala energisystem

bottom of page