Projektbeskrivning

Öresundskraft lanserade 2016 en övergripande vision om framtidens intelligenta nät” G4T (Grid For Tomorrow). Satsningen omfattar både el, gas, fjärrvärme och fjärrkyla, och är förankrad på ledningsnivå, vilket ger Öresundskraft mandat att bygga och testa ny teknik och funktioner. De ser smarta elnät, eller smart elnätsdistribution, som en del av ett smart energisystem där ”smart produktion” och ”smart fastighet” ligger på båda sidor. Inriktningen för satsningen som Öresundskraft gör på smarta elnät är att inte utgå från tekniken först utan att utgå från behovet. De har identifierat tre olika nivåer av smart, eller olika funktionsnivåer: extra, medium och bas.

sladdar.png

Öresundskraft satsar på smart elnätsdistribution - Grid for Tomorrow

Sammanfattning

Projektnamn

Öresundskraft satsar på smart elnätsdistribution - Grid for Tomorrow

Kategori

Status

pågående

Varaktighet

driftsätts hösten 2018

Organisation

flera aktörer

Projektledare

Öresundskraft

Involverade aktörer

Öresundskraft, flera leverantörer

Webbplats

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
PC_Logotyp_FINAL (white).png

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8

111 23 Stockholm, Sverige

info@powercircle.org