Projektbeskrivning

Projektet syftar till att visa hur innovativa lösningar med aktiv styrning av elnäten (ANM) effektivt kan öka möjligheten till integrering av förnybar produktion (RES) i distributionsnäten, samt möjliggöra ytterligare RES utöver nätets teoretiska designgränser. Projektet kommer utveckla 1) metoder för aktiv styrning i lokala energisystem 2) affärsmodeller för beslutsunderlag för marknadsaktörer och 3) en integrerad verktygslåda för att stödja distributionssystemets planering och drift innehållande 1) och 2). Detta kommer att demonstreras i Sverige och Ungern.

sladdar.png

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Sammanfattning

Projektnamn

ANM4L - Sol och Vind för Alla

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2019-12-01

2022-08-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden

Projektledare

Emil Hillberg

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden, Lunds universitet, E.ON, Borgholms kommun, RWT Aachen, Lumenaza