top of page
Projektbeskrivning

Detta projekt handlar om transmissionsnät (130 kV och högre), om begränsningar i detta at ta emot ny förbrukning och produktion; att kunna ta bort begränsningar, med hjälp av flexibilitetslösningar, utan de långa ledtider det finns för att bygga nya luftledningar och stationer; samt om begränsningar som finns även vid sådana smarta lösningar. Det som genomskådar hela projektet är att kunna kvantifiera möjligheterna och begränsningarna på ett transparant sätt och kunna kommunicera detta till olika intressenterna. Acceptansgränsmetoden, som har utvecklats för distributionsnät, kommer därtill att vidareutvecklas och tillämpas för flexibla transmissionsnät. Det kommer att skapas ett realistiskt och verklighetsnära exempelnät, med tre olika flexibilitetslösningar (dynamisk belastningsförmåga, stokastisk driftsäkerhet och flexibilitetsmarknader) för att illustrera metoden. Projektet kommer att utföras i nära samarbete med tre svenska transmissionsföretag.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2027-02-28

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Acceptansgräns för ny produktion och förbrukning i transmissionsnät med flexibilitetslösningar

bottom of page