top of page
Projektbeskrivning

Syftet med projekt är att utveckla affärsmodeller för att kunna få en effektiv och flexibel användning av elbilars batterier vid kapacitetsbegränsningar i elnäten.

Flexibiliteten kan användas som prisberoende elförbrukning, frekvensreglering, spänningsstyrning och minskning av möjliga nätöverbelastningar. Detta måste göras med hänsyn till de olika sakägarnas (elkonsumenter, elhandlare och elnätsägare) regelverk och ekonomiska drivkrafter.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Affärsmodeller för laddning av elbilar med hänsyn till nätbegränsningar: samspel mellan bilägare, elleverantör och nätägare

bottom of page