Projektbeskrivning

Målet projektet är att tillverka en prototyp av ett integrerat visualiserings- och systemskyddsverkyg för spänningsstabilitet i transmissionsnät. Prototypen ska kunna tillåta transmissionsnätsoperatören att minska transmissionssystemets tillförlitlighetsmarginaler (eng. TRM) med upp till 25 % med bibehållen tillförlitlighet. Avancerade metoder kommer att utvecklas för realtidsbedömning och visualisering av spänningsstabilitetsgränserna samt för att bestämma optimala kontrollåtgärder för att motverka spänningskollapser. De utvecklade metoderna kommer att valideras i laboratoriemiljö.

sladdar.png

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Sammanfattning

Projektnamn

Avancerad visualisering av spänningsstabilitetsgränser och systemsskydd baserat på realtidsmätningar

Kategori

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2020-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Le Tuan 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola, RISE, Svenska Kraftnät

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
PC_Logotyp_FINAL (white).png

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8

111 23 Stockholm, Sverige

info@powercircle.org