Projektbeskrivning

Projektet avser demonstrera en innovativ affärsmodell och ett tekniskt system för ett distribuerat, lokalt energilager med kompletterande reservkraftkapacitet för en lokal datahall. Genom att tillhandahålla flera tjänster i ett förnyelsebart elsystem ska system och affärsmodell ge ekonomisk och teknisk nytta i interaktion med lokala och centrala aktörer.

Länkar
Medier
sladdar.png

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Sammanfattning

Projektnamn

DELAKTIG - Distribuerat energilager som tjänst i ett förnyelsebart elsystem

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-07-01 

2020-05-31

Organisation

Multigrid Data Centers AB

Projektledare

Mattias Ganslandt 

Involverade aktörer

Multigrid Data Centers AB

Webbplats