top of page
Projektbeskrivning

Detta projekt går ut på att effektivisera regleringen av effektbalansen genom att i först hand ta fram optimala strategier för handel på reglermarknaden. Resultatet av projektet är en minskad kostnad för att upprätthålla balansen vilket i sin tur ökar konkurrenskraften på elmarknaden för förnyelsebar produktion eftersom denna obalanskostnad återförs till de som skapat den

Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet?

De viktigaste lärdomarna är behovet av en effektiv och framförallt robust frekvensreglering i system med stora mängder icke-planerbar produktion samt nyttan av beräkningseffektiva optimeringsmetoder.

Vad är nästa steg för att ta forskningsresultaten vidare?

Nästa steg är implementering av våra algoritmer.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Svenska Kraftnät, som deltagit i projektet genom samarbete samt i referensgrupp.

Länkar
Medier
sladdar.png

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Sammanfattning

Projektnamn

Effektiv reglering av effektbalansen i elsystem med stor andel förnybar produktion

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Organisation

Linnéuniversitetet

Projektledare

Magnus Perninge 

Involverade aktörer

Linnéuniversitetet, Svenska Kraftnät

Webbplats

bottom of page