Projektbeskrivning

Detta projekt ska studera vilka batterikapaciteter som små åkerier kan klara sig baserat utifrån olika scenarion kring möjligheter att ladda batterierna. För scenario ett har åkerierna endast möjlighet att ladda under natten i depå. För scenario två har åkerierna möjlighet att ladda under natten i depå samt möjligheten att ladda under i- och urlastning hos (vissa) kunder. För scenario tre finns även möjligheten att snabbladda vid publika snabbladdare (och om möjligt även vid färd längs med elvägar).

sladdar.png

Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvaro och frånvaro av elväg.

Sammanfattning

Projektnamn

Elektrifierade vägtransporter: laddinfrastrukturlösningar i närvaro och frånvaro av elväg.

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2021-01-01

2023-08-30

Organisation

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Projektledare

Andreas Käck

Involverade aktörer

Högskolan i Halmstad, Statens Väg och Transportforskningsinstitut (VTI), TRB

Webbplats