top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utvärdera och analysera det potentiella värdet av ett förbättrat resursutnyttjande genom driftseffektivisering och automatisering av den småskaliga vattenkraftproduktionen.

Studien täcker såväl de tekniska, miljömässiga, regulatoriska, företagsekonomiska som de samhällsekonomiska perspektiven och ska bidra till utökad reglerbarhet i kraftsystemet, en mer effektiv prisbildning på el- och reservtjänstemarknaderna samt till minskade koldioxidutsläpp.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2024-12-31

Organisation

Hydro Machines Sweden AB

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Hydro Machines Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

En gömd skatt och oslipad diamant? Småskaliga vattenkraftens värde på framtidens elmarknader och effektivisering av driften för förbättrat resursutnyttjande

bottom of page