top of page
Projektbeskrivning

Syftet med projektet är att utveckla ett frekvensbaserat analysverktyg för att undersöka och bedöma stabiliteten i omriktar-dominerade elkraftsystem. Genom att dra full nytta av frekvenskaraktäristiken för sammankopplade delsystem, kan den föreslagna metoden förutsäga den övergripande systemstabiliteten vid olika nät-scenarier.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-04-03

2027-04-02

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ett frekvensbaserat analysverktyg för att utvärdera stabilitetsmarginalen i omriktardominerade elkraftsystem för att förbättra integrationen av förnybara energikällor

bottom of page