top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla en metod för att systematiskt undersöka hur ett energisystem som är robust under oförutsedda händelser, som mycket höga bränslepriser, brott på transmissionsledningar och extrema väderhändelser, kan utformas. Projektet bidrar med policy-relevant kunskap om betydelsen av nationell kontroll över produktionskapacitet och beroende av import av el och bränslen.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2025-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Webbplats

Medier
sladdar.png

Ett robust energisystem i Sverige och Europa

bottom of page