Projektbeskrivning

Bakgrunden till projektet ”Fossil-free Energy District (FED)” är att en ökad mängd förnybar energi och ökade möjligheter att styra och kommunicera ger nya förutsättningar. Tanken är att bygga ett avgränsat energisamhälle, Local Energy Community, men som ändå är kopplat till näten. Energisystemet ska omfatta både el, fjärrvärme och kyla och målet är att bygga både batterier, en ackumulatortank, solceller och ett kyllager. Projektet kommer att testa och utvärdera tekniska lösningar, men även bygga upp en digital handelsplats och ta fram nya affärsmodeller och tjänster. Projektet tar energieffektiviseringen från byggnaden till kvarteret. Målet är att hitta tredjepartssamarbeten så att energisamhället kan fortleva efter projekttidens slut.

sladdar.png

FED - Fossil free energy district

Sammanfattning

Projektnamn

FED - Fossil free energy district

Kategori

Status

Avslutat

Varaktighet

2016

hösten 2019

Organisation

flera aktörer

Projektledare

Johanneberg Science Park

Involverade aktörer

Johanneberg Science Park, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE, Akademiska hus, Chalmersfastigheter, Chalmers

Webbplats

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
PC_Logotyp_FINAL (white).png

Power Circle AB - Torsgatan 11, plan 8

111 23 Stockholm, Sverige

info@powercircle.org