Projektbeskrivning

Projektet syftar till att optimera flexibiliten i fjärrvärme/fjärrkylesektorn för att bidra till balanseringen av elnätet. I projektet undersöks och demonstreras aktuell flexibilitetspotential, kostnads-effektiv användning av förnybara energikällor och spillvärme-integration på lokal/regional nivå samt resilient flexibilitet. Projektet är en del i ett större internationellt projekt som utöver de svenska deltagarna genomförs med partners från Tyskland, Österrike och Spanien.

sladdar.png

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Sammanfattning

Projektnamn

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-09

2022-10-15

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet

Projektledare

Anna Nilsson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Austrian Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Luleå University of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, NODA Intelligent Systems, Utilifeed, Eskilstuna kommunfastigheter, Mölndalsbostäder, Willhem, Agrar Plus, Vattenfall Wärme Berlin, Sampol, Borås Energi och Miljö, Eskilstuna Energi,
Mölndal Energi