Integration mellan energibärare

Flexi-Sync: Flexibla integrerade energisystem - konceptutveckling, demonstration och replikerbarhet

ett pågående projekt som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet med Anna Nilsson som koordinator.

2019-09-09

-->

2022-10-15

Projektet syftar till att optimera flexibiliten i fjärrvärme/fjärrkylesektorn för att bidra till balanseringen av elnätet. I projektet undersöks och demonstreras aktuell flexibilitetspotential, kostnads-effektiv användning av förnybara energikällor och spillvärme-integration på lokal/regional nivå samt resilient flexibilitet. Projektet är en del i ett större internationellt projekt som utöver de svenska deltagarna genomförs med partners från Tyskland, Österrike och Spanien.

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Austrian Institute of Technology, Chalmers University of Technology, Luleå University of Technology, RISE Research Institutes of Sweden, NODA Intelligent Systems,
Utilifeed, Eskilstuna kommunfastigheter,
Mölndalsbostäder,
Willhem, Agrar Plus,
Vattenfall Wärme Berlin,
Sampol,
Borås Energi och Miljö,
Eskilstuna Energi,
Mölndal Energi

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png