top of page
Projektbeskrivning

Projektets långsiktiga mål är att fler fjärrvärmebolag ska agera på balansmarknaderna och bidra till ett stabilt och driftsäkert elsystem. Projektet har två huvuddelar. Första delen besvarar vilken roll och vilket värde fjärrvärmen kan bidra med på flexibilitetmarknaderna ur ett systemperspektiv genom energisystemmodellering. Andra delen av projektet syftar till att öka fjärrvärmebolagens möjligheter och vilja att agera på balansmarknaderna genom att utveckla och verifiera en verktygsprototyp som beräknar den information fjärrvärmebolag i dag saknar för att vara aktiva på marknaderna. Lärdomarna från verifieringsprocessen samlas i en handbok för fjärrvärmebolag där även erfarenhetsåterföring från andra fjärrvärmebolag som har agerat på balansmarknaderna summeras. Projektet svarar således både på värdet för samhället i stort att fjärrvärmebranschen är aktiva på dessa marknader (på nationell nivå) samt vad värdet är för det enskilda fjärrvärmebolaget (på lokal nivå).

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Den befintliga potentialen hos fjärrvärmesystem för att bidra med stödtjänster nyttjas i liten utsträckning i dag och för att påskynda omställningen behöver fjärrvärmebolagen mer kunskap om vilka möjligheter och risker som finns för att agera på dessa marknaderna.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektets långsiktiga mål är att fler fjärrvärmebolag ska vara aktiva på balansmarknaderna och bidra till ett stabilt och driftsäkert elsystem.
Vilken roll och vilket värde kan fjärrvärmesektorn bidra med långsiktigt för att uppnå ett med stabilt och driftsäkert elsystem? (nationell nivå, kunskapshöjande)
Vad är värdet för det enskilda fjärrvärmebolaget att delta? Vilken flexibilitetspotential finns i systemet och till vilken kostnad kan den göras tillgänglig? (lokal nivå, utveckling och praktisk tillämpning)

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Primär målgrupp: Fjärrvärmebolag.
Sekundär målgrupp: Myndigheter, branschorganisationer, forskningssamhället.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-05-31

Organisation

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Projektledare

Nathalie Fransson

Involverade aktörer

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

Flexibel fjärrvärme: Ökade möjligheter för fjärrvärmebolag att agera på balansmarknaderna

bottom of page