Projektbeskrivning

Projektet avser att utveckla en ny effektiv princip för att komprimera luft. Principen använder vatten som kolvar och för att effektivt komprimera och expandera luft genom många steg och små temperaturvariationer. Konceptet kan skapa förutsättningar för en effektiv energilagring med komprimerad luft. En prototyp har testats på Chalmers med gott resultat och principen är publicerad som en svensk patentansökan.

sladdar.png

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Sammanfattning

Projektnamn

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Kategori

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats