top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att utveckla en ny effektiv princip för att komprimera luft. Principen använder vatten som kolvar och för att effektivt komprimera och expandera luft genom många steg och små temperaturvariationer. Konceptet kan skapa förutsättningar för en effektiv energilagring med komprimerad luft. En prototyp har testats på Chalmers med gott resultat och principen är publicerad som en svensk patentansökan.

Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet?

Att teoretiska modeller visar på en mycket hög energieffektivitet för principen.

Vad är nästa steg för att ta forskningsresultaten vidare?

Fysiska installationer.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Processindustrin.

Länkar
Medier
sladdar.png

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Sammanfattning

Projektnamn

Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-04-01 

2018-04-30

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Magnus Karlsteen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

bottom of page