top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska bidra till kunskap om dagens elmarknad genom att utveckla och analysera en teoretisk modell för vilken roll som integration av elmarknaden spelar för energisystemet som helhet.

Projektet kommer lägga ett särskilt fokus på hur nyttjandet av befintlig nätkapacitet påverkar både resurseffektivitet och leveranssäkerhet, samt hur investeringar i nya elnät påverkar de långsiktiga investeringarna i fossilfri elproduktion och i fossilfri industriproduktion.

Resultaten ska ge underlag för övergripande åtgärder på EU-nivå för att säkerställa en integrerad elförsörjning som är både miljömässigt, ekonomiskt och politiskt hållbar.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Hållbar integration av elmarknaden

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2026-04-30

Organisation

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning

Webbplats

Medier
sladdar.png

Hållbar integration av elmarknaden

bottom of page