top of page
Projektbeskrivning

Flexibilitet i framtidens elsystem antas uppnås genom ökad automatisering av bostäder. Projektet analyserar målkonflikter mellan ekologisk och social hållbarhet och som uppstår i glappet mellan ambitionen av teknisk effektivisering och frågor kopplade till vår gestaltade livsmiljö som inbegriper jämställdhet, demokrati, makt och tillit. Analysen sker utifrån ett intersektionellt perspektiv, där samhälleliga strukturer som riskerar att stå i vägen för ett demokratiskt framtida elnät synas. Utifrån en serie fältstudier i människors hem tar en tvärvetenskaplig forskargrupp genom en designdriven normkritisk och spekulativ process ta fram prototyper med avsikt att synliggöra maktstrukturer som uppstår i relationer mellan praktiker och produkter och föreslå alternativa produkt/praktik-relationer som utmanar och expanderar rådande diskurs runt smarta hem och elnät. Projektet samarbetar med privata och civilsamhälleliga aktörer med syfte att överföra projektets resultat i praktiskt arbete.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-09-01

2026-08-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Hemmens roll i ett automatiserat elnät - Ett normkritiskt perspektiv

bottom of page