Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla, demonstrera och utvärdera en cybersäker IKT –infrastruktur som skall stödja driften av en marknadsplats för energiflexibilitet från multipla energisegment. I projektet kommer bland annat en specifikation för ett säkerhetsanalysspråk inriktat på styr- och automationssystem tas fram tillsammans med en referensmodell för liknande IKT-infrastrukturer inom smarta energisystem. Projektet kommer även att ta fram designförslag för förbättrad säkerhet i projektets demonstrationsmiljö. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till energiomställningen med nya tekniker, systemtjänster och marknadsmodeller som skapar mervärden för elsystemets aktörer.

Länkar
Medier
sladdar.png

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Sammanfattning

Projektnamn

Honor - Holistisk flexibilitetsmarknadsintegration av sektorsövergripande energikällor

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-11-30

Organisation

Foreseeti

Projektledare

Joakim Nydren

Involverade aktörer

SWW Wunsiedel Gmbh, PSI Software AG, Kungliga Tekniska Högskolan, Technical University of Denmark, Danish Energy, Norwegian University of Science and Technology

Webbplats