top of page
Projektbeskrivning

Projektets primära syfte är att i ett samverkansprojekt bygga en pre-kommersiell demonstrationsanläggning i ett större köpcentrum, för att visa hur ett virtuellt kraftverk kan möta elsystemets utmaningar kring balansering och kapacitetsbrist. I det virtuella kraftverket ingår en teknisk lösning för flexibilitet, lagring och styrning av olika energiresurser baserad på en stor mängd data om fastigheten och dess energiresurser. Det virtuella kraftverket ska delta på marknadsplatser för balansering av elsystemet.

Länkar
Medier
sladdar.png

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Sammanfattning

Projektnamn

Hur kommersiella byggnader resurseffektivt kan balansera elsystemet genom förbrukningsflexibilitet

Status

Pågående

Varaktighet

2020-03-01

2023-12-31

Organisation

Siemens

Projektledare

Daniel Iggström

Involverade aktörer

Siemens

Webbplats

bottom of page