top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser undersöka standardiserat utbyte av information mellan aktörer gällande tex tid, storlek, aktivering av bud etc. Projektets mål är att utveckla automatiska metoder för semantiskt korrekt översättning av data som utbyts på marknaden till den kommunikation som krävs för aggregering och aktivering av flexibla resurser. Utmaningen ligger i att utveckla språk för automatisk översättning av abstrakta marknadsmeddelanden till konkreta tekniska aktiveringar och testa prestanda och säkerhet i dessa.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

När tillväxten av olika flexibla resurser ökar än mer så kommer kommunikations behovet explodera, och behovet av enhetligt datautbyte kommer att bli enormt. Inte olikt det problem som man försökt lösa med den omtalade (nu nedlgada) hubben för elhandlacentrisk modell.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet vill belysa problemet, och demonstrera en möjlig lösning baserad på semantiska informationsmodeller.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

De som tillhandahåller flexibla resurser, och aggregatorer.

Länkar
Medier
sladdar.png

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Sammanfattning

Projektnamn

Informationsutbyte för effektiv och säker marknadsstyrd aktivering av distribuerade flexibla resurser

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

bottom of page