top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utnyttja AI och djup förstärkningsinlärning, för att uppnå adaptiv och multifunktionell reglering av omvandlare, för att säkra hållbara elnät med en hög andel förnybar energi.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-04-30

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Intelligent och multifunktionell styrning i framtida effektomvandlardominerade nät

bottom of page