top of page
Projektbeskrivning

Huvudsyftet med projektet är att analysera och kvantifiera effekterna av kommunikationsfördröjning och -fel samt behov av styrnoggrannhet och stabilitet i ett maskat mikronät i en realtidssimulator. Ett annat syfte är att dimensionera energilagerbehovet för att stödja mikronätets stabilitet vid kommunikationsfel samt ge tillräcklig dödnätskapacitet. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt där samarbete med Aalborg Universitet också kommer att äga rum.

What is the aim of the project?

The project aims to contribute to the knowledge on the control and design of nested microgrid as a solution to improve the reliability of distribution grid integrated with a significant amount of renewable generation.

What are the research questions?

- What functionalities should a nested microgrid be able to provide?
- What are the control strategies of energy storage system to achieve these functionalities and the corresponding energy and power capacity needed?
- What is the role of communication technology and the impact of communication delay in the control of nested microgrid?
- What is a fall back solution in case of communication failure?
- What are the key factors that affect the black start of the nested microgrid?

Which target groups should see the results of the project?

Distribution system operator, microgrid solution providers, renewable generation and energy storage manufacturers.

Länkar
Medier
sladdar.png

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Sammanfattning

Projektnamn

Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2022-01-28

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

bottom of page