top of page
Projektbeskrivning

Projektet ämnar ta fram en energi- och kostnadseffektiv lösning för kraftförsörjning av sensorer och övervakningssystem för kraftledningar. Efter en inledande kartläggning av förutsättningarna kommer en prototyp att tas fram. Funktionen av prototypen verifieras först i labbmiljö och därefter genom en pilotinstallation.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Omställningen till ett mer flexibelt energisystem och effektivt utnyttjande av existerande infrastruktur.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Omställningen till förnyelsebar elproduktion och pågående klimatförändringar utgör osäkerheter med avseende på kraftnätens framtida utformning och tillförlitlighet. Kraven på tillgänglighet kan delvis hanteras genom en mer utbredd användning av sensorer för övervakning av olika anläggningsdelar. För kraftledningar utgör implementering av övervakning en utmaning då enkla lösningar för kraftförsörjning av utrustning som inte monteras direkt på fasledarna saknas. Projektet ämnar ta fram en energi- och kostnadseffektiv lösning för kraftförsörjning av sensorer och övervakningssystem för kraftledningar. Den underhållsfria kraftförsörjningen utnyttjar induktion från strömmar som cirkulerar i ledningens topplinor för att tillhandahålla energi till utrustning på jordpotential. Efter en inledande kartläggning av förutsättningarna kommer en prototyp att tas fram.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Elnätsbolag, leverantörer av sensorer och mätsystem.

Länkar
Medier
sladdar.png

Kraftförsörjning från topplinor

Sammanfattning

Projektnamn

Kraftförsörjning från topplinor

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-02

2023-06-30

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Projektledare

Andreas Dernfalk

Involverade aktörer

Independent Insulation Group (I2G)

Webbplats

bottom of page