Projektbeskrivning

Projektet utvecklar spelteoretiska modeller som (i) återspeglar aktörens beteende på en marknad med hög förnybar elproduktion och (ii) avslöjar regleringsmekanismer för att lösa motstridiga mål hos producenterna och samhället. Det tvärvetenskapliga angreppsättet stödjer beslutsfattare att främja en omställning till ett flexibelt och robust hållbart elsystem.

sladdar.png

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Sammanfattning

Projektnamn

Lagring, överföring och förnybara interaktioner i det nordiska nätet

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2020-07-01

2023-12-31

Organisation

Stockholms universitet

Projektledare

Afzal S. Siddiqui

Involverade aktörer

Stockholms universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB

Webbplats