top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla metoder för storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet. De lösningar som tas fram inkluderar att garantera att stabilitet och prestanda i elnätet bibehålls när stödjande informationssystem parallellt används för såväl styrning och övervakning som för installation, konfiguration och uppdateringar av smarta applikationer. Projektet ingår i ett större projektpaket där de metoder som utvecklas i Sverige på KTH kommer att testas på testbäddar i Österrike (distributionssystmnivå) och Tyskland (kundnivå).

Vilka är de viktigaste lärdomarna från projektet?

LarGo!-projektet har framförallt visat att dåligt planerade och genomförda applikationsutrullningar kan leda till kritiska elnätstörningar. LarGo!-projektets verktyg ger stöd för framtida storskalig utrullning, och har potential att radikalt öka framtida smarta elnäts effektivitet och möjlighet att integrera nya mjukvaruösningar på ett säkert sätt.

Vad är nästa steg för att ta forskningsresultaten vidare?

Vi fortsätter arbetet genom att ta fram mer automatiska, databaserade verktyg för feldetektering och felidentifiering.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Driftchefer och utvecklare av IT-system för elnät, forskare.

Länkar
Medier
sladdar.png

LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)

Sammanfattning

Projektnamn

LarGo! (Storskaligt införande och underhåll av applikationer i det smarta elnätet)

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-02-01

2020-01-30

Organisation

Kungsliga Tekniska högskolan

Projektledare

Henrik Sandberg 

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

bottom of page