Projektbeskrivning

Projektet syftar till att undersöka hur lokala energilager i form av batterier kan bidra till att lösa problem som kan uppstå i elnätet i framtiden, till exempel på grund av småskalig produktion av solel och laddning av elfordon, på ett kostnadseffektivt sätt jämfört med traditionella nätförstärkningar. Konkret ska projektet undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att ersätta eller skjuta upp nätinvesteringar med hjälp av ett batterilager, ur ett tekniskt, ekonomiskt och aktörsperspektiv, samt vilka sekundära nyttor ett energilager kan bidra med till elsystemet.

sladdar.png

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Sammanfattning

Projektnamn

Lokal energilagring eller traditionella nätförstärkningar?

Kategori

Status

Avslutat

Varaktighet

2018-12-12 

2020-05-01

Organisation

Power Circle AB

Projektledare

Anna Wolf 

Involverade aktörer

Power Circle AB

Webbplats