top of page
Projektbeskrivning

Projektet MultiportGrid syftar till att utveckla en helhetslösning för att optimalt reglera energiflödet mellan flera olika energibärare samt laster inom elektricitet, transport och värme. Detta möjliggörs genom att utveckla en innovativ multiportsomriktare samt innovativa lösningar för energilagring av ett multidisciplinärt team. En multiportsomriktare möjliggör multipla AC- och DC-anslutningar och är en integrerad modulär lösning som kan placeras ut strategiskt i energisystemet. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till energiomställningen kopplat till hållbara energisystem och lagring då projektet bidrar till nya tekniker och systemtjänster samt en resurseffektiv utveckling av Sveriges kraftsystem.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Hur man skall bygga framtidens distributionsnät för att bidra till en hållbar utveckling.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Målsättningen är att bygga en ”multiportsomriktare” och visa hur det bidrar till en effektiv nätdrift.
Frågeställningar:
1. Att kartlägga lokala möjligheter inom el-, transport- och värmesektorn att hantera variationer i lokal produktion och efterfrågan
2. Att identifiera kostnadseffektiva alternativ för att koppla ihop flera mikronät och utveckla en övergripande systemkontrollfunktion
3.Att utvärdera, designa och bygga en multiportomvandlare i laboratorieskala
4. Att analysera den övergripande prestandan för sammankopplade mikronät via en multiportomvandlare
5. Att samla in data från ett verkligt mikronät för att efterlikna deras egenskaper i laboratoriemiljön
6. För att verifiera det sammankopplade mikronätets funktion genom en multiportomvandlare i laboratoriet och sedan visa det i fältet
7. Att delta och bidra till ERA-Net Energy Systems Knowledge Community och att sprida forskning och utveckling resultat.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Nätägare, stora fastighetsägare, leverantörer av utrustning för låg och mellanspänningsnät och konsulter inom området

Länkar
Medier
sladdar.png

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Sammanfattning

Projektnamn

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-08-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Jimmy Ehnberg

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, ABB, Vattenfall eldistribution, Akademiska hus, Azelio

Webbplats

bottom of page