Projektbeskrivning

Projektet MultiportGrid syftar till att utveckla en helhetslösning för att optimalt reglera energiflödet mellan flera olika energibärare samt laster inom elektricitet, transport och värme. Detta möjliggörs genom att utveckla en innovativ multiportsomriktare samt innovativa lösningar för energilagring av ett multidisciplinärt team. En multiportsomriktare möjliggör multipla AC- och DC-anslutningar och är en integrerad modulär lösning som kan placeras ut strategiskt i energisystemet. Energimyndigheten bedömer att projektet bidrar till energiomställningen kopplat till hållbara energisystem och lagring då projektet bidrar till nya tekniker och systemtjänster samt en resurseffektiv utveckling av Sveriges kraftsystem.

sladdar.png

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Sammanfattning

Projektnamn

MultiportGrid - Multisektoriell energikontroll genom sammankopplade mikronät av multiportsomriktare

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-01

2022-08-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Jimmy Ehnberg

Involverade aktörer

Chalmers, RISE, ABB, Vattenfall eldistribution, Akademiska hus, Azelio

Webbplats