top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska identifiera nyckelfaktorer som hindrar tillämpningen av förnybara generatorer under ö-drift och svaga elnätanslutningar. Projektet kommer även att utveckla strategier för att övervinna hinder genom att använda en så kallad multiportsomvrikare, som kan underlätta driften av de förnybara generatorerna genom att omdirigera flexibel effekt tillgänglig från ett närliggande elnät. På detta sätt kan kraven på energilagringar minskas. Resultaten kommer att verifieras ytterligare i en Power Hardware-in-the-Loop experimentell setup.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2025-08-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola

Webbplats

Medier
sladdar.png

Multiportsomriktare att förstärka lokalnäts försörjningstrygghet och nätstyrka

bottom of page