Projektbeskrivning

Med minskad synkrongenerering och ökad andel uppkopplade enheter som använder kraftelektronik, t.ex. solceller, vindkraftverk och HVDC stationer blir det problematiskt att äldre indikatorer så som kortslutningskapacitet och tröghetskonstanter fortfarande appliceras direkt. Projektet avser att omvärdera redan befintliga äldre indikatorer, och föreslå nya indikatorer, för att utvärdera nätstyrkan i ett elsystem om är dominerat av kraftelektronik. Energimyndigheten bedömer att projektet tar sig an en viktig utmaning för elsystemet och kan bidra med ökad förståelse för nätstyrkan.

What is the aim of the project?

This project aims to contribute to the understanding of how the voltage and frequency control capability will change as a consequence of the generation technology shift in the power system.

What are the research questions?

In a power system with converter-dominated generation technology
1) if short circuit capacity based measures are still a good indicator for grid voltage strength
2) if inertia and inertia constant is a good indicator for the grid frequency strength

Which target groups should see the results of the project?

Transmission system operators, production owners and power system and energy system researchers.

Länkar
Medier
sladdar.png

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Sammanfattning

Projektnamn

Nätstyrka Indikatorer och Utvärdering I Kraftelektronik-Dominerat Elkraftsystem

Status

Avslutat

Varaktighet

2019-02-01

2021-12-31

Organisation

Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektledare

Peiyuan Chen 

Involverade aktörer

Chalmers Tekniska Högskola AB, ABB

Webbplats