top of page
Projektbeskrivning

Projektet kommer att utveckla effektiva beräkningsverktyg som är lämpliga för elnät under stor osäkerhet. Tillämpningsområden kommer att vara i huvudsak isolationskoordinering och elkvalitet, då elektriska resonanser är grundläggande för dessa tillämpningsområden. Projektet kommer även att bygga upp erfarenhet kring vilka osäkerheter som uppstår till följd av förändringar i nätet, lasten och produktionen, samt hur dessa osäkerheter kan hanteras.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Elektriska resonanser har inverkan på såväl överspänningar som spridning av övertoner. Förnybar elproduktion, energieffektivisering och ökad flexibilitet leder till mer allvarliga resonanser och en ökad osäkerhet i dessa, med avseende på frekvens och dämpning. Det finns ett behov av nya beräkningsmetoder som gör det möjligt att hantera dessa osäkerheter och på så sätt bidra till ett robust kraftsystem utan att integreringen av förnybara energikällor begränsas på grund av otillräckliga beräkningsmetoder eller orimliga krav.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektets mål är att utveckla effektiva stokastiska beräkningsmetoder för elnät där det finns stora osäkerheter i bland annat nätets driftläge, ansluten produktion och förbrukning, samt komponentmodeller och modellparametrar.

De frågeställningar som projektet ämnar besvara innefattar bl.a.:
Vilka osäkerheter påverkar elektriska resonanser i frekvensområdet 100 Hz till ett flertal kHz i framtidens elnät?
Hur påverkas resonanser till följd av förändringar i nätet, lasten och produktionen?
Hur kan osäkerheter hanteras i studier (med fokus på isolationskoordinering och spridning av övertoner)?

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Projektets resultat är relevant för flera intressenter, däribland nätbolag och ägare av produktionsanläggningar.

Länkar
Medier
sladdar.png

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Sammanfattning

Projektnamn

Nya beräkningsverktyg för elnät under stor osäkerhet – med tillämpning mot isolationskoordinering och elkvalitet

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-06-01 

2022-06-30

Organisation

Independent Insulation Group Sweden AB

Projektledare

Oscar Lennerhag 

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, STRI, Svenska Kraftnät, Vattenfall

Webbplats

bottom of page