top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska bygga upp kunskap och kompetens kring lagring av termisk energi. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt och ska utforska termofotovoltaisk omvandling till elektricitet genom att utveckla nya effektivare termofotovoltaiska celler och undersöka olika miljövänliga energilagringsmaterial med målsättning att konstruera ett demonstrationssystem i lab-skala. Projektet ska också ta fram kunskap om potentialen för dessa lagringssystem i framtidens elsystem.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Uppsala universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Nya storskaliga energilagringssystem för elnätet baserade på termofotovoltaisk energiomvandling

bottom of page