top of page
Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är kunskaps-, metod- och prototyputveckling inom området för prediktion av energi- och effektbehov, väderberoende elproduktion samt att skapa förutsättningar för effektivt nyttjande av befintliga resurser. Målet är att ta fram prognosverktyg som är användbart för flera storlekar på elnätsbolag med avseende på kostnader, arbetstid och noggrannhet.

Länkar
Medier
sladdar.png

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

Sammanfattning

Projektnamn

Nytt prognosstöd för resurseffektiv drift av elnät

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-08-15 

2020-02-28

Organisation

Expektra AB

Projektledare

Niclas Ehn 

Involverade aktörer

Ale El, Expektra, Kungliga Tekniska Högskolan, Sjogerstads El

Webbplats

bottom of page