Elanvändare i samhället

On, off eller mittemellan i flerbostadshus

ett avslutat projekt av Uppsala universitet med Cajsa Bartusch  som projektledare

2017-09-01 

-->

2019-12-31

Det övergripande målet med projektet är att öka kunskapen om passiva prosumenters roll i det smarta elnätet och att utveckla en modell för bedömning av de miljörelaterade konsekvenserna av lokala energisystem med solelproduktion och energilagring. Syftet med projektet är att studera om och i så fall hur de som bor och arbetar i ett mikronät, i detta fall i en grupp fastigheter, interagerar med det i den meningen att de bidrar till att optimera egenanvändningen av solelen samt vilken effekt ekonomiska incitament och återkoppling på energianvändningen och dess miljöbelastning har på efterfrågeflexibiliteten.

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan, RISE, Uppsala universitet, Eksta Bostads, Ferroamp

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png