top of page
Projektbeskrivning

Europeiska länder (inklusive Sverige) arbetar mot en hållbar framtid med intermittenta förnybara källor. Denna gröna vision har medfört flertalet viktiga utmaningar. En av de största utmaningarna är den ökande komplexiteten i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC).

För det första planeras handelsperioden (MTU) att minskas från 1 timme till 15 minuter. Detta innebär en cirka fyra gånger så stor optimeringsmodell som idag.

För det andra förväntas både mängden och antalet typer av icke-konvexiteter att öka med en ökande andel av intermittent förnybar elproduktion. Detta leder till en ökad komplexitet vid beräkningen av enhetliga priser.

För det tredje kräver gemensam optimering av energi och balanseringsreserver på dagen före-marknaden innovativa algoritmer för att lösa SDAC-modellen.

I det här projektet ska dessa tre utmaningar studeras och policys utvecklas för att hantera dessa utmaningar, med det slutgiltiga målet att förbättra prestandan hos SDAC-modellen.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2026-02-01

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Optimering av icke-konvexiteter i modellen för den gemensamma dagen före-kopplingen (SDAC) för en 100 % förnybar framtid

bottom of page