top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska öka kunskapen och bidra till utvecklingen av tandemsolceller baserade på organiska material och perovskitmaterial. Projektet kommer att utforska möjligheter att öka verkningsgraden och minska förlusterna med hjälp av att bland annat variera bandgap och komposition samt med spiro-OMeTAD som håltransportlager.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-01

2027-12-31

Organisation

Linköpings Universitet

Projektledare

Feng Gao

Kontakt

Feng Gao, feng.gao@liu.se

Feng Wang, feng.wang@liu.se

Involverade aktörer

Linköpings Universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Perovskit/organiska tandemsolceller för framtidens elsystem

bottom of page