Affärsmodeller för elmarknaden

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

ett pågående projekt av Umeå universitet med Runar Brännlund  som projektledare

2017-07-01 

-->

2020-06-30

Det övergripande målet med projektet är att bidra till effektiv utformning av prissättningsmekanismer på el i syfte att möjliggöra ett elproduktionssystem dominerat av förnyelsebar energi . Ett viktigt inslag i utformningen av sådana prissättningsmekanismer är att de ska ge incitament för hushållen att anpassa sin konsumtion efter tillgången på el, vilket möjliggör mer intermittent elproduktion i systemet. Det föreslagna projektet syftar till att bidra med ny kunskap inom energiekonomi avseende hushållens beteende inklusive underlag som är relevanta för policybeslut och marknadsdesign på elmarknaden.

Involverade aktörer

Umeå Universitet

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png