Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att bidra till effektiv utformning av prissättningsmekanismer på el i syfte att möjliggöra ett elproduktionssystem dominerat av förnyelsebar energi . Ett viktigt inslag i utformningen av sådana prissättningsmekanismer är att de ska ge incitament för hushållen att anpassa sin konsumtion efter tillgången på el, vilket möjliggör mer intermittent elproduktion i systemet. Det föreslagna projektet syftar till att bidra med ny kunskap inom energiekonomi avseende hushållens beteende inklusive underlag som är relevanta för policybeslut och marknadsdesign på elmarknaden.

sladdar.png

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Sammanfattning

Projektnamn

Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion

Kategori

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-07-01 

2020-06-30

Organisation

Umeå universitet

Projektledare

Runar Brännlund 

Involverade aktörer

Umeå Universitet

Webbplats