Elanvändare i samhället

Prosumenters roll i ett föränderligt elsystem

ett pågående projekt av Chalmers Tekniska Högskola AB med Erik Ahlgren  som projektledare

2018-09-01 

-->

2020-09-15

Projektet avser att kartlägga kopplingar mellan enskilda prosumenter, prosumentgrupper, kommunaktörer samt energibolag, och effekterna av dessa kopplingar på var och en av dem, samt på det övergripande elsystemet. Det övergripande elsystemets tekniska, ekonomiska och samhälleliga aspekter kommer att beaktas. Resultatet kommer att bli en kartläggning av dessa kopplingar med ett beaktande av de tekniska, sociala och politiska aspekterna av aktörernas interaktioner, och en konceptuell deltagandemodell för samarbete mellan kommunens aktörer, prosumentgrupper och energibolag.

Involverade aktörer

Information kommer inom kort

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png