top of page
Projektbeskrivning

Projektet avser att utveckla en avancerad styralgoritm för flexibilitet och lagring som möjliggör för batterier att leverera nätnytta, utöver sin primära användning med att kapa effekttoppar och flytta energikonsumtion för elkonsumenten.

Länkar
Medier
sladdar.png

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Sammanfattning

Projektnamn

Realtidsstyrning av Batterilager för Framtidens Flexibilitetsbehov

Status

Pågående

Varaktighet

2020-02-01

2022-07-29

Organisation

Vattenfall

Projektledare

Monica Löf

Involverade aktörer

Vattenfall, Boliden, Landskrona Energi

Webbplats

bottom of page