top of page
Projektbeskrivning

SågFlex kommer ge sågverk och leverantörer kunskap om hur de tillsammans kan bidra till utveckling av framtidens flexibla elsystem. SågFlex behövs för att sänka tröskeln för sågverk att erbjuda flexibilitetstjänster i elnätet, något som är ett relativt nytt och komplext tema. Projektet kommer visa hur sågverk kan använda ellagringstekniker, flexibilitetstjänster och avancerad digitalisering för att möjliggöra förbättrad produktionsplanering och därmed reducera sina eleffektkostnader. SågFlex kommer ge sågverk öppen tillgång till modeller som utvecklas i projektet för val och dimensionering av teknik. Sågverken kommer även att få en djupare förståelse för hur olika val påverkar deras produktion och lönsamhet. Resultat från projektet kommer regelbundet presenteras för sågverksindustrin genom branschorganisationen Svenskt Trätekniskt Forum. Metoderna och modellerna som utvecklas kommer kunna vidareutvecklas och anpassas också för andra branscher.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-10-02

2025-03-31

Organisation

RISE Research Institutes of Sweden AB

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

RISE Research Institutes of Sweden AB

Webbplats

Medier
sladdar.png

SågFlex - El-flexibilitet på sågverk

bottom of page