Lokala energisystem

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

ett pågående projekt som genomförts av Luleå tekniska högskola med Valeriy Vyatkin som projektledare.

2019-09-17

-->

2022-03-31

I projektet utvecklas och testas en modell för distribuerade nät, s.k. mikronät, innehållande elproduktion från sol, vind och vattenkraft och elförsörjning till datacenter. Lösningarna som utvecklas omfattar dels kommunikation mellan olika aktörer i mikronätet samt fallstudier kring incitament för datacenter att bidra med efterfrågeflexibilitet till elsystemet. Projektet är relevant för energiomställningen då det förväntas bidra med ökad kunskap och nya metoder för effektiv hantering av distribuerade energisystemresurser (både på lokal men även regional nivå). Projektet är ett delprojekt inom det internationella projektet ”SONDER”. Det internationella projektet ska genomföras av ett konsortium med partners från Sverige, Österrike och Schweiz.

Involverade aktörer

Luleå tekniska högskola, RISE, Acon

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png