Projektbeskrivning

I projektet utvecklas och testas en modell för distribuerade nät, s.k. mikronät, innehållande elproduktion från sol, vind och vattenkraft och elförsörjning till datacenter. Lösningarna som utvecklas omfattar dels kommunikation mellan olika aktörer i mikronätet samt fallstudier kring incitament för datacenter att bidra med efterfrågeflexibilitet till elsystemet. Projektet är relevant för energiomställningen då det förväntas bidra med ökad kunskap och nya metoder för effektiv hantering av distribuerade energisystemresurser (både på lokal men även regional nivå). Projektet är ett delprojekt inom det internationella projektet ”SONDER”. Det internationella projektet ska genomföras av ett konsortium med partners från Sverige, Österrike och Schweiz.

sladdar.png

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

Sammanfattning

Projektnamn

SONDER - Service Optimization of Novel Distributed Energy Regions

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2019-09-17

2022-03-31

Organisation

Luleå tekniska universitet

Projektledare

Valeriy Vyatkin

Involverade aktörer

Luleå tekniska universitet, RISE, Acon

Webbplats