top of page
Projektbeskrivning

Projektets fokus är samspelet mellan förnybara källor med växelriktare som nätgränsnitt, och skyddssystem. Projektet kommer att studera situationer med olika typer av växelriktarstyrning för att undersöka problem som kan uppstå med befintliga skyddsalgoritmer. Det överväger då holistiska alternativ för framtida skyddsalgoritmer och omriktarstyrning med god samverkan. Det ger användbart underlag för nätoperatörer, tillverkare av växelriktare och skyddsreläer och för standardisering av nya växelriktare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-05-01

2027-10-31

Organisation

Kungliga Tekniska Högskolan

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

Medier
sladdar.png

Sampelet mellan Skyddsreläer och Nätbildande och Nätföljande Omvandlare

bottom of page