top of page
Projektbeskrivning

Energiomställningen i Sverige innebär ett avsteg från fossila bränslen samt en ökad elektrifiering av industrin, där kopplingen mellan elproduktion och konsumtion, dvs sektorkoppling, blir av större betydelse när icke-reglerbar förnybar energi (VRE) som t.ex. vind- och solkraft får en större proportion. Då VRE är intermittent och platsspecifik krävs ett energisystem flexibel och reglerbar produktion som komplement, t.ex. i form av vattenkraft. Här kan flexibla producenter ha större förmåga för att påverka elpriser, vilket kräver mekanismer för att mildra välfärdsförluster. På samma sätt kommer överföringsplaneringen att behöva anpassas för att dämpa producenternas marknadsstyrka. Med spelteoretiska modeller ämnar vi identifiera hur producenternas marknadsmakt påverkas av sektorskoppling och ta fram metoder att förutse ekonomiska snedvridningar på elmarknaden. Dessa insikter kommer att stödja policyutveckling för en välfärdshöjande övergång till ett hållbart energisystem.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

The main challenges to be addressed are (i) strengthening existing flexibility solutions and (ii) proposing solutions to potential conflicts of interest for flexibility in the future power system.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

The main objectives are (i) to determine how electrification and sector coupling, e.g., between power and heat, affects the strategic leverage of large producers and (ii) to devise policy mechanisms to mitigate distortions, e.g., to welfare, prices, and emissions.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

The target groups who will benefit from the findings are regulatory agencies, transmission system operators, regional authorities, energy consultants, and power companies. A reference group will build upon the network from the existing STRING project. Besides stakeholder workshops, other mechanisms such as training courses in game theory will be organised to disseminate knowledge and to build capacity among relevant authorities.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Sektorkoppling och verksamhetsforskning för miljömässig hållbarhet (SCORES): Effekter på klimatutsläpp, energipriser och ekonomisk nytta som en följd av Nordens energiomställning

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2024-01-01

2026-12-31

Organisation

Stockholms universitet

Projektledare

Afzal Saeed Siddiqui

Kontakt

Afzal Saeed Siddiqui asiddiq@dsv.su.se,

Aron Larsson aron@dsv.su.se

Involverade aktörer

Stockholms universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Sektorkoppling och verksamhetsforskning för miljömässig hållbarhet (SCORES): Effekter på klimatutsläpp, energipriser och ekonomisk nytta som en följd av Nordens energiomställning

bottom of page