Produktions- och elnätsplanering

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

ett pågående projekt av Kungliga Tekniska Högskolan med Björn Laumert  som projektledare

2016-12-01 

-->

2020-12-31

Det övergripande målet med projektet är att baserat på scenarioanalyser för framtida el och värmebehov identifiera kapacitetsbrister i regionala elnät och kraftproduktionsinfrastruktur. För de identifierade kapacitetsbristerna skall smarta lösningar hittas som optimalt kombinerar lastbalanseringsmetoder, nätkapacitetsutbyggnad och lokal produktionskapacitet. Metodiken skall vara allmänt tillämpbar på stadsregioner i och utanför Sverige och kunna ligga till grund för beslut om infrastruktursatsningar.

Involverade aktörer

Elbil2020, Fortum Värme, Svenska Kraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
PC_Logotyp_FINAL (white).png