Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att baserat på scenarioanalyser för framtida el och värmebehov identifiera kapacitetsbrister i regionala elnät och kraftproduktionsinfrastruktur. För de identifierade kapacitetsbristerna skall smarta lösningar hittas som optimalt kombinerar lastbalanseringsmetoder, nätkapacitetsutbyggnad och lokal produktionskapacitet. Metodiken skall vara allmänt tillämpbar på stadsregioner i och utanför Sverige och kunna ligga till grund för beslut om infrastruktursatsningar.

sladdar.png

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Sammanfattning

Projektnamn

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Kategori

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-12-01 

2020-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Björn Laumert 

Involverade aktörer

Elbil2020, Fortum Värme, Svenska Kraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats