top of page
Projektbeskrivning

Det övergripande målet med projektet är att baserat på scenarioanalyser för framtida el och värmebehov identifiera kapacitetsbrister i regionala elnät och kraftproduktionsinfrastruktur. För de identifierade kapacitetsbristerna skall smarta lösningar hittas som optimalt kombinerar lastbalanseringsmetoder, nätkapacitetsutbyggnad och lokal produktionskapacitet. Metodiken skall vara allmänt tillämpbar på stadsregioner i och utanför Sverige och kunna ligga till grund för beslut om infrastruktursatsningar.

What are the main lessons from the project?

The main learning from the project is that distributed energy resources as heat pumps and electric vehicles CAN incur in local bottlenecks in the low voltage grid and also contribute to worsening the power capacity shortages in the Stockholm region. However, if the loads are controlled or optimized (e.g. via smart charging and synergies between the heating system and the power system) the problems can be avoided. Overall for 2025 load control and optimization can help avoid power shortages. For the 2040 scenarios the analyzed networks do need to invest in large capacity of infrastructure in the substation.

What is the next step to take the research results further?

The next step is actually to continue the efforts within this project, which is already happening in a two-fold way. Both via Energimyndigheten program research. One project (also in SamspEL) where we will work with the DSO at integrating power coincidence factors of these we loads as a way for the to quickly assess whether new loads (or local production) can be introduced in the grid. The other project where this question is being carried further is the Pilot project where the case study of Hammarby Sjöstad will actually implement some of the solutions and results from this project in order to form an Energy Communality (Energigemenskaper).

Which target groups should see the results of the project?

DSO (Ellevio, Vattenfall), Local energy communities, Municipalities

Länkar
Medier
sladdar.png

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Sammanfattning

Projektnamn

Smart och Robust Elinfrastruktur för Framtiden

Status

Avslutat

Varaktighet

2016-12-01 

2020-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Björn Laumert 

Involverade aktörer

Elbil2020, Fortum Värme, Svenska Kraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

Webbplats

bottom of page