top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att dels utveckla nya skyddsfunktioner som kan hantera elektrotekniska utmaningar, t.ex. dubbelriktade effektflöden i elnätet, och dels IKT (Informations och kommunikationsteknik)-system och funktioner som gör skyddsfunktionerna anpassningsbara och kostnadseffektiva. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt, med ett antal anknytande mindre delprojekt som utförs av seniorforskare och forskningsingenjörer.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Skyddssystemen måste uppdateras för att klara av de nya typer av driftsituationer som kommer att uppstå i ett elkraftssytem med stora mängder förnybar kraft som är ansluten med kraftelektronik. Nya krav ställs på snabbhet och noggrannhet, dessutom måste systemen vara mer känsliga för situationer då ödrift kan uppstår.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Att utveckla både förbättrade skyddsalgoritmer som snabbare kan detektera fel, men även dator och kommunikationsplattformar som kan leverera mätvärde och beräkningskapacistet anpassat till de nya kraven.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Nätföretag och utvecklare av reläskydd.

Länkar
Medier
sladdar.png

Smarta Skydd

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta Skydd

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2019-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lars Nordström 

Involverade aktörer

Ellevio, Kungliga Tekniska Högskolan, Vattenfall

Webbplats

bottom of page