top of page
Projektbeskrivning

Projektet syftar till att studera hushållskunder som riskerar att hamna i utanförskap, vid implementering av smarta elnät och tjänster kopplat till detta, på grund av att de inte representerar gängse föreställning om kunden som en användare som bidrar till det smarta nätets funktionalitet. Projektet ska resultera i strategier för att dessa grupper ska bli mer delaktiga i de tjänster som smarta elnät erbjuder.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Smarta elnät är till nytta för fler hushållskunder.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Projektet syftar att identifiera vilka hushållskunder som riskerar att hamna i utanförskap från smarta elnät, redogöra för vilka barriärer som kan uppstå för hushållskunder från att till fyllo nyttja smarta elnät och utveckla strategier för bredare inkludering av hushållskunder i smarta elnät.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Energibranschen, myndigheter och politiker på kommunal och nationell nivå, allmänhet.

Länkar
Medier
sladdar.png

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta elnät – framtidens elnät för alla?

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-10-01 

2021-09-30

Organisation

Linköpings Universitet

Projektledare

Harald Rohracher 

Involverade aktörer

Linköpings universitet, Umecon AB

Webbplats

bottom of page