top of page
Projektbeskrivning

Projektet utgör andra delen av ett projekt fokuserat på utveckling av skyddsalgoritmer för distributionsnät med stor andel förnybar och distribuerade produktion (Smarta skydd). Denna andra del av projektet är fokuserad på teoretisk förfining av algoritmer för systemidentifikation av produktionsanläggningar anslutna på regionnätsnivå, typiskt distribuerad kraftproduktion från vind och vattenkraft.

Vilken utmaning är projektet tänkt att bidra med en lösning till eller kunskap om?

Skyddssystemen måste uppdateras för att klara av de nya typer av driftsituationer som kommer att uppstå i ett elkraftssytem med stora mängder förnybar kraft som är ansluten med kraftelektronik. Nya krav ställs på snabbhet och noggrannhet, dessutom måste systemen vara mer känsliga för situationer då ödrift kan uppstår.

Vad är målsättningen med projektet och vilka frågeställningar ska projektet besvara?

Att utveckla både förbättrade skyddsalgoritmer som snabbare kan detektera fel, men även dator och kommunikationsplattformar som kan leverera mätvärde och beräkningskapacistet anpassat till de nya kraven.

Vilka målgrupper bör ta del av projektets resultat?

Nätföretag och utvecklare av reläskydd.

Länkar
Medier
sladdar.png

Smarta skydd - steg 2

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta skydd - steg 2

Status

Avslutat

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats

bottom of page