Projektbeskrivning

Projektet utgör andra delen av ett projekt fokuserat på utveckling av skyddsalgoritmer för distributionsnät med stor andel förnybar och distribuerade produktion (Smarta skydd). Denna andra del av projektet är fokuserad på teoretisk förfining av algoritmer för systemidentifikation av produktionsanläggningar anslutna på regionnätsnivå, typiskt distribuerad kraftproduktion från vind och vattenkraft.

sladdar.png

Smarta skydd - steg 2

Sammanfattning

Projektnamn

Smarta skydd - steg 2

Kategori

Status

Pågående

Varaktighet

2020-01-22

2021-12-31

Organisation

Kungliga Tekniska högskolan

Projektledare

Lars Nordström

Involverade aktörer

Kungliga Tekniska högskolan

Webbplats