Elanvändare i samhället

Solbruket – Batterilager för ökad solelproduktion i det moderna lantbruket

ett avslutat projekt av Rise Research Institutes Of Sweden AB med Magdalena Boork  som projektledare

2017-06-01 

-->

2018-12-31

Projektet avser att med ett tvärvetenskapligt angreppssätt genomföra en socio-teknisk studie i anslutning till den pilot med ett nätanslutet batteri som Vattenfall genomför på ett lantbruk med solelproduktion. Genom att komplettera analysen av piloten med ett användarperspektiv så väntas projektet bidra till en bredare kunskap om batteriers möjlighet att skapa mervärde till lokal solelproduktion i lantbruk. Projektet genomför användarstudier för att identifiera drivkrafter och hinder med batterier och solel, samt kommunicera projektet gentemot intresseorganisationer och allmänhet.

Involverade aktörer

RISE, Vattenfall

Senaste nytt

framtidenselsystem.se är en plattform i skapande och som utvecklas tillsammans med dig

Hur gör vi sidan bättre? - Tipsa oss direkt!

  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon

Power Circle - Grev Turegatan 14 - Box 5073 - SE102 42

Stockholm, Sverige -  +46705320047  info@powercircle.org

PC_Logotyp_FINAL (white).png