top of page
Projektbeskrivning

Projektet ska utveckla den första experimentanläggningen för agrovoltaiska system i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaiska teknologier. Projektet kommer att generera en databas, för Sverige och världen över, där man ser effekterna av olika agrovoltaiska konfigurationer på mikroklimat, solcellsproduktion och växtodling. Detta kommer att göra det möjligt att utveckla verktyg för simulering, optimal design och drift av agrovoltaiska system. Projektet kommer att utveckla en demonstrator av agrovoltaiska styrsystem utrustade med solspårare.

Länkar

Sammanfattning

Projektnamn

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

Program

Framtidens Elsystem

Status

Pågående

Varaktighet

2023-02-28

2027-12-31

Organisation

Mälardalens Universitet

Projektledare

Kontakt

Involverade aktörer

Mälardalens Universitet

Webbplats

Medier
sladdar.png

Utvärdering av den första facilitet för agrovoltaiksystem i Sverige för att jämföra kommersiellt tillgängliga agrovoltaikteknologier - MATRIX

bottom of page