top of page
Projektbeskrivning

Detta projekt ämnar utveckla och utvärdera prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning. Projektet kommer utvärdera existerande metoder samt utveckla nya metoder baserade på så kallad probabilistisk prognostisering, där exempelvis artificiella neuronnät och ”deep learning” tillämpas på prognostisering av solel och elanvändning.

Länkar
Medier
sladdar.png

Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum

Sammanfattning

Projektnamn

Utveckling och utvärdering av prognostiseringsmodeller för solel och elanvändning över tid och rum

Status

Avslutat

Varaktighet

2017-01-01 

2020-12-31

Organisation

Uppsala universitet

Projektledare

Joakim Munkhammar 

Involverade aktörer

Uppsala universitet, STUNS Energi

Webbplats

bottom of page